AnnaSaga Thyselius
AnnaSaga Thyselius

©AnnaSaga Thyselius

Past & Present är en utställning där jag blickat bakåt och skapat något nytt i ett annat medium. Under 2020 har jag ägnat mig åt måleri men jag har även djupdykt i gamla fotografier och skapat helt nya bilder, digitala verk.


Se mer under rubrikerna ovan.

Logon Ast är AnnaSaga Thyselius signatur. Konstnär och formgivare.


The logo Ast stands for AnnaSaga Thyselius' signature. Artist and designer.

AnnaSaga arbetar i första hand med eget oberoende bilduttryck.
Vi utför även bildtjänster inom foto, konstnärlig bildbehandling, grafisk design, samt kreativa kurser och workshops.

AnnaSaga works primarily with her own independent image expression.

We also provide image services in photography, artistic image processing, graphic design, as well as creative courses and workshops.

Copyright ©AnnaSaga Thyselius. Alla rättigheter förbehållna / All rights reserved.