AnnaSaga Thyselius
AnnaSaga Thyselius

©AnnaSaga Thyselius

[En konstutställning av AnnaSaga Thyselius, 30 maj – 12 juni 2020
Galleri Upsala 1810, Svartbäcksgatan 21 Uppsala]


Logon Ast är AnnaSaga Thyselius signatur. Konstnär och formgivare.


The logo Ast stands for AnnaSaga Thyselius' signature. Artist and designer.

AnnaSaga arbetar i första hand med eget oberoende bilduttryck.
Vi utför även bildtjänster inom foto, konstnärlig bildbehandling, grafisk design, samt kreativa kurser och workshops.

AnnaSaga works primarily with her own independent image expression.

We also provide image services in photography, artistic image processing, graphic design, as well as creative courses and workshops.

Copyright ©AnnaSaga Thyselius. Alla rättigheter förbehållna / All rights reserved.