AnnaSaga Thyselius
AnnaSaga Thyselius

©AnnaSaga Thyselius

FOTOGRAFI


Fotografi är mitt ursprungliga bildverktyg och har alltid varit del i mitt skapande. Jag har ett stort bildarkiv och ämnar ha en fotoutställning framöver. Därför har jag valt att inte visa några fotografier här - ännu.

Logon Ast är AnnaSaga Thyselius signatur. Konstnär och formgivare.


The logo Ast stands for AnnaSaga Thyselius' signature. Artist and designer.

AnnaSaga arbetar i första hand med eget oberoende bilduttryck.
Vi utför även bildtjänster inom foto, konstnärlig bildbehandling, grafisk design, samt kreativa kurser och workshops.

AnnaSaga works primarily with her own independent image expression.

We also provide image services in photography, artistic image processing, graphic design, as well as creative courses and workshops.

Copyright ©AnnaSaga Thyselius. Alla rättigheter förbehållna / All rights reserved.